نوشته‌هایی با برچسب "چگونه دیگران را جذب کنیم"

چگونه دیگران را به خودمان جذب کنیم؟ چگونه دیگران را به خودمان جذب کنیم؟

همه آدم‌‌ها دوست دارند چه در بین خانواده و فامیل و چه در جامعه جذاب و تو دل برو باشند، مورد توجه قرار گیرند و در معاشرت‌های اجتماعی با دیگران شخصیتی دوست‌داشتنی جلوه کنند، اما برای رسیدن به این هدف باید گام‌هایی برداشت و راه و روش‌هایی را به کار گرفت. این نوشتار آداب جذاب شدن را به ما می‌آموزد. 1 ـ مرتب باشید. منظور از دقیق و مرتب بودن این است که ببینید می‌خواهید صاحب چه نوع شخصیتی بشوید. برای مثال، فردی که دقیق و مرتب نباشد و به طرز لباس پوشیدن خود نیز اهمیت ندهد، نمی‌تواند در نظر مردم شخصیتی جذاب و گیرا داشته باشد. بنابراین اگر می‌خواهید شخ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه