نوشته‌هایی با برچسب "چگونه دیگران را ببخشیم"

چگونه دیگران را ببخشیم؟ چگونه دیگران را ببخشیم؟

یکی از کارهایی که انجام آن همیشه برای انسان سخت بوده پاسخ بدی با خوبی یا به عبارتی جبران بدی با محبت و بخشش نابخشودنیها بوده است. این مسأله موضوع بسیاری از داستانها و رمانها را نیز تشکیل می دهد تا جایی که بسیاری از افراد به داستانهایی علاقه دارند که در آن با عشق به نفرت پاسخ داده شده است. هر گاه افراد مورد توهین و بی احترامی دیگران قرار می گیرند،احساس وحشت، نگرانی، ترس، غم و اندوه، افسردگی و نفرت به سراغ شان می آید و آنها را افسرده می کند. مطالعات نشان می دهد کلید طول عمر و سلامتی توسعه عادت بخشش است. محققان روانشناسی اجتماعی می گویند اگر می خو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه