نوشته‌هایی با برچسب "تزیین دستمال سفره"

تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه

تزیین دستمال سفره یکی از روش های سفره آرایی و زیباتر کردن میز نهارخوری تان است. این بار دستما سفره تان را به شکل گل چند لایه تزیین کنید. آموزش تصویری تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه. مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :ابتدا مانند شکل زیر دستمال سفره تان را در دو مرحله تا کنید تا به شکل مربع دربیاید. مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :سپس مانند شکل زیر از گوشه نشان داده شده دستمال را گرفته و تا کنید تا سه گوش شود. مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :مانند تصویر زیر دو لبه دستمال را گرفته و به سمت جلو

تزیین دستمال سفره به شکل گل رز تزیین دستمال سفره به شکل گل رز

تزیین دستمال سفره یکی از آیتم ها برای تزیین میز نهارخوری تان است. با روش زیر دستمال سفره را به شکل گل رز تزیین کنید. آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل رز + عکس. مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل گل رزبرای تزیین دستمال سفره به شکل گل رز بهتر است از دستمال های مستطیلی شکل استفاده کنید. مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل گل رزابتدا دستمال را به صورت سه گوش تا کنید. مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل گل رزسپس مانند شکل دستمال سفره را لوله کنید. مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل گل رزدر انتها دستمال سفره را مانند شکا زیر بپیچید. مرحله آخر تزیین

تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

تزیین دستمال سفره یکی از بهترین ایده ها برای تزیین میز ناهارخوری و سفره های تان است. این بار دستمال سفره تان را به شکل بادبزن تزیین کنید. دستمال سفره تان را به شکل بادبزن تزیین کنید. مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن. ابتدا دستمال سفره تان را پهن کنید. مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن. دستمال سفره را به صورت شکل بالا تا کنید. مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن. دو سوم دسمال سفره تان را به صورت پلیسه ای تا کنید و مابقی را صاف نگه دارید. مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن. مطابق شکل بالا دستمال سفره را از وسط تا

تزیین دستمال سفره به صورت قایق تزیین دستمال سفره به صورت قایق

تزیین دستمال سفره یکی از بهترین ایده ها برای تزیین میز ناهارخوری و سفره های تان است. این بار دستمال سفره تان را به شکل قایق تزیین کنید. آموزش تصویری تزیین دستمال سفره به شکل قایق. ابتدا دستمال سفره تان را به صورت سه گوش تا کنید. راس بالا را در نظر بگیرید و از راس بالا مانند شکل دو طرف دستمال سفره را تا کنید. دو گوشه پایین را تا جایی تا کنید که ضلع پایینی مثلث صاف شود. در انتها ضلع پایینی مثلث را یک تای دیگر بزنید. در این صورت قایق شما اماده است. برای نمایان بودن بیشتر بهتر است از بشقاب های رنگ آبی استفاده کنید. تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سی

تزیین دستمال سفره به شکل پاکت تزیین دستمال سفره به شکل پاکت

دستمال سفره یکی از ارکان اصلی تزیین میز نهارخوری و ایجاد تنوع است. این بار دستمال سفره تان را به شکل پاکت تزیین کنید. آموزش تصویری تزیین دستمال سفره به شکل پاکت. مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :ابتدا دو سر مقابل دستمال سفره را به هم وصل کنید تا مانند تصویر بالا شود. مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :ضلع پایینی مثلث را به دو قسمت تقسیم کرده و دستمال را از آن قست به صورت شکل بالا، تا کنید. مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :دستمال تا شده را برگردانده و مطابق شکل بالا آن را تا کنید. مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل پاکت :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه