این مراسم 64 امین مراسم Miss World بود. در این مراسم از 121 کشور جهان شرکت کرده بودند.


Rolene Strauss دختر شایسته 2014 شد.
این دختر 22 ساله دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی و اهل افریقای جنوبی است.
پدر او پزشک و مادر او پرستار است.
این مراسم 64 امین مراسم Miss World بود. در این مراسم از 121 کشور جهان شرکت کرده بودند.

Miss World 2014 دختر شایسته 2014 انتخاب شد - تصویر 1


Miss World 2014 دختر شایسته 2014 انتخاب شد
Miss World 2014 دختر شایسته 2014 انتخاب شد - تصویر 2


Miss World 2014 دختر شایسته 2014 انتخاب شد
Miss World 2014 دختر شایسته 2014 انتخاب شد - تصویر 3

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه