در این گزارش به 5 مهارت اساسی برای غلبه ماهرانه بر سختی ها و موفق شدن تان را ارائه می کنیم.


از قدیم گفته اند کهموفقیت ها در سختی بدست می آیند. اگر در حال حاضر در یکی از پیچ و خم های دشوار زندگی تان قرار گرفته باشید شنیدن این جمله احتمالا ناراحتتان می کند و می گویید. منموفقیت نخواستم به همین شرایط فعلی ام راضی هستم ای کاش کمی از سختی ها کاسته می شد.
همه جمله های به ظاهر کلیشه ای به درد نخور نیستند خیلی وقت ها اگر از بین مشکلات بیرون بیاییم و از زاویه جدید به مسائل و مشکلاتی که پشت سر گذاشته ایم بنگریم می بینیم که چقدر در ساختن ما موثر بوده اند و حتی نگرش مان را به زندگی تغییر داده اند در این گزارش به 5 مهارت اساسی برای غلبه ماهرانه  بر سختی ها ارائه می کنیم.

1 - شجاع بودن

باید دل به دریا زد.
باید تماس های بگیرید که از برقراری آن میترسید.
به موقعیت هایی بروید که از آن می ترسید.
از ارتفاع ترس دارید امروز بله همین امروز برای کوه نوردی مناسب است.

2 - مثبت نگری
رویارویی مثبت نیز چنین وضعیتی را به وجود می آورد. 
مواجهه راهی است برای حساسیت زدایی نسبت به افراد، مکان ها و تکالیفی که زندگی را برایمان دشوار می کند.
ضمن این که این مهارت احساس شما را نسبت به خودتان بهبود می بخشد. اگر می خواهی موفق باشی، طوری رفتار کن که انگار موفق هستی.

3 - تسلط گرا بودن
کسانی که تسلط گرا هستند، انرژی و وقت خود را برای کسب و توسعه مهارت هایشان صرف می کنند و مشکلات را به تجارب آموزنده مبدل می سازند.
این نوع نگرش نسبت به چالش ها و مشکلات زندگی در مقابل عملکرد گرایی قرار دارد که اولین هدف در آن اجتناب از اشتباه کردن است. عملگرا ها بعد از شکست به سختی می توانند سر حال باشند. آنها بر کمرویی خود نیز به سختی غلبه می کنند.
اما برای این که بتوانید تسلط گرا باشید، باید نخست روی کاری که قرار است انجام دهید، متمرکز شوید و سپس عقاید منفی را از خود دور کنید. آنگاه تکلیف خود را به عنوان یک چالش در نظر بگیرید که باید آن را منطقی حل کنید.

4 - یادداشت برداری
هنگامی که شما می خواهید اضطراب را از خود دور کنید با این شیوه می توانید نتایج خوبی به دست آورید. در این یادداشت ها، تاریخ، ساعت و روز و موقعیت خود را در مورد اضطرابتان بنویسید. سپس به مقدار اضطراب خود از یک تا 5 نمره دهید.
ارزیابی خود را از موقعیت بنویسید. نحوه مقابله با اضطرابتان را هم یادداشت کنید. حالا یک بار دیگر به اضطراب خود نمره دهید.
این یادداشت ها به شما کمک می کند که مهارت های مقابله ای مفید را از مهارت های بی اثر تشخیص دهید. از طریق بازنگری پیشرفت خود می توانید روی روش های مناسب تر کار کنید.

5 - تمرین کنید
برای کار کردن جدی تر روی اضطراب خود آماده شوید. مهارت های مقابله با اضطراب تنها زمانی مفید هستند که شما برای آن، وقت کافی بگذارید. باید هر روز مهارت های مقابله ای با اضطراب را تمرین کنید.
دقت کنید اگر شما کمالگرا باشید یا نیازمند تایید دیگران یا به علائم جسمی خود بی توجه باشید و نیاز شدیدی به کنترل احساس کنید، اضطراب بیشتر به سراغتان می آید.
افراد زمانی که انتظار نامعقول و بالایی از خود یا موقعیت ها دارند و بیش از اندازه نگران شکست های کوچک و اشتباهات جزیی هستند، بیشتر مضطرب می شوند.
اگر می خواهید به دام اضطراب نیفتید، سعی کنید ارزشمند بودن خود را در گرو پیشرفت هایتان ندانید.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه