این 3 نکته مهم را به یاد داشته باشید تا مطمئن شوید، بچه ها سال تحصیلی خوبی را سپری کنند


1 -  بچه های کم سن و سال برای تمرکز روی درس به انرژی نیاز دارند، بنابراین صبحانه وعده غذایی بسیار مهمی برای آنها است. به این توجه کنید که بین صبحانه و نهار کودک چقدر فاصله است و اگر این زمان طولانی است، فیبر و پروتئین را در صبحانه بیش تر کنید.

2 - کیف بچه ها را به هیچ وجه پر نکنید، چون می تواند به کمرشان آسیب بزند. کارشناسان می گویند وزن کیف نباید از 10 تا 20 درصد وزن کودک بیش تر باشد. ترجیحا کیفی بخرید که وزن کتاب ها در آن به طور مساوی پخش شود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه