عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)

به سلامتی پسری که به دوست دخترش گفت :
روزی که جلوی دختری غیر از تو زانو بزنم . . . روزیه که بخوام بند کفش دخترمون رو ببندم . . .  به سلامتی . . .
 
.
.
 
تلخ است ،

همه فکر کنند سرت شلوغ است ،

و تنها خودت بدانی چقدر

 تنـــهایی ...
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
عاشقانه های بسیار زیبا و دیدنی (تصویری)
 
 
تعداد بازدید ۹۴۷۵۱ بار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه