یک مرد چینی که اعتیاد شدید به الکل پیدا کرده بود, برای ترک اعتیاد, خود را در یک اتاق 10 متری زندانی کرده است. ترک اعتیاد به الکلژانگ Zhang مردی است که اعتیاد شدیدی به مصرف الکل و مشروبات دارد. این مرد 30 ساله به حدی به الکل اعتیاد پیدا کرده بود که همسر و فرزندش مجبور به ترک کردن وی شدند چرا که او بسیار خشن شده بود. این مرد که وضع مالی خوبی نیز ندارد, روزهایی که پول نداشت برای دریافت کمی شراب برنج به مردم التماس می کرد. زندانی کردن برای ترک اعتیاد به الکل. حالا او تصمیم به ترک اعتیادش گرفته ا ...

یک مرد چینی که اعتیاد شدید به الکل پیدا کرده بود, برای ترک اعتیاد, خود را در یک اتاق 10 متری زندانی کرده است.

ترک اعتیاد به الکل

ژانگ Zhang مردی است که اعتیاد شدیدی به مصرف الکل و مشروبات دارد.

این مرد 30 ساله به حدی به الکل اعتیاد پیدا کرده بود که همسر و فرزندش مجبور به ترک کردن وی شدند چرا که او بسیار خشن شده بود.

این مرد که وضع مالی خوبی نیز ندارد, روزهایی که پول نداشت برای دریافت کمی شراب برنج به مردم التماس می کرد.

 

زندانی کردن برای ترک اعتیاد به الکل

زندانی کردن برای ترک اعتیاد به الکل

 

حالا او تصمیم به ترک اعتیادش گرفته است و سعی دارد به کمک مادرش از این وضعیت نجات پیدا کند.

او به خانه مادرش رفته و در یک اتاق 10 متری خود را زندانی کرده است.

مادرش یک زنجیر 4 متری و 10 کیلوگرمی به گردن پسرش بسته و این زنجری به پسر اجازه فرار کردن نمی دهد!

 

ترک اعتیاد در اتاق 10 متری

ترک اعتیاد در اتاق 10 متری

 

ژانگ می گوید که شرایط زندگی در یک اتاق کوچک سخت است اما من میخواهم 6 ماه اینجا زندگی کنم تا اعتیادم را ترک کنم!


تهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه