یکی از راه‌هایی که تنش را از افراد دور می‌كند و باعث تقویت روحیه شادابی افراد می‌شود عبادت و مناجات است..


عبادت کردن رمز شادی
یکی از راه‌هایی که تنش را از افراد دور می‌کند و باعثتقویت روحیه شادابی افراد می‌شود عبادت و مناجات است...

قدرت پذیرش
حتی اگر انسان کاملی هم نباشید خود را بپذیرید اما در بیشتر اوقات افراد درون خود را با بیرون شخص دیگری مقایسه می‌کنند. در واقع ظواهر زندگی باعث می‌شود ما در بیشتر اوقات احساس کم بودن و ناکافی بودن کنیم و همین مقایسه‌های پیش پا افتاده رویشادکامی ما تاثیر معکوس بگذارد. ارزش وجودی خودتان را با آنچه که دارید و به دست می‌آورید نسنجید بلکه خودتان و دیگران را هرطور که هستند دوست بدارید و بپذیرید.

ارتباط های سهیم و سازنده
ارتباط های صحیح و سازنده بین فردی و اجتماعی میتواند نقش مهمی در ایجاد حس مثبت در درون افراد داشته باشد و به تخلیه بسیاری از هیجانات منفی کمک کند. احساس تعلق به خانواده ی فامیل یا شبکه ای از دوستان بسیار مفید و کارساز است. از این طریق استرس کمتری را تجربه خواهید کرد. از خودتان بپرسید چه چیزی در زندگی‌تان به شما انرژی و معنا می‌دهد. جواب هر شخص به این سوال با دیگران متفاوت است. برای شخصی مذهب، برای شخصی دیگر مادر و پدر بودن و برای عده‌ای شغل خوب است. دنبال معنای زندگی‌تان باشید.گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع : zendegimosbat.irنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه