در کنار همسرتان نفس می کشید یا زندگی می کنید؟

اگر شما هم یکی از رفتارهای زیر را دارید جزو گروه همسر آزرها هستید. با داشتن این رفتارها همسرتان در کنار شما نغس می کشد به جای آن که  زندگی کند.

جدیدترین شیوه های همسر آزاری در روابط زناشویی

نیازی به چشم کبود و بدن ضرب خورده نیست. حتی اگر در دعواهای زن و شوهری جسم همسرتان را خراش ندهید٬ حتما همسری نمونه نیستید. روانشناسان می گویند همسر آزاری تنها در مشت و لگد خلاصه نمی شود. کافی است اعتماد به نفس و آزادی را از همسرتان بگیرید یا آنکه اجازه دهید زندگی بیشتر از آنچه در توان همسرتان است او را در تنگنا قرار دهد.
نمی خواهیم پیشاپیش در مورد شما قضاوت کنیم٬ اما نشانه ها می گویند همسرآزاری در جامعه ما تنها به دست مردان انجام نمی شود. اگر می خواهید بدانید کجای کار هستید و چه آسیبهایی به همسرتان میرسانید٬ در ادامه این مطلب با ما باشید.

 

حرف ها و خواسته های تان را به صورت کنایه به همسرتان نگویید

اشکالی ندارد اگر گاهی حرفتان را به زبان بی زبانی بزنید٬ اما اینکه بخواهید همسرتان از کنایه های شما دلیل ناراحتی یا نگرانی تان را بفهمد٬ به معنای همسر آزار بودنتان است. اگر برای بیان ناراحتی هایتان٬ اشتباهات او را در قالب کنایه بیان می کنید یا پای اطرافیانش و اشتباهات شان را وسط می کشید٬ نباید انتظار داشته باشید که او به همسری ایده آل تبدیل شود.

یک راه دیگر : یادتان باشد که زندگی میدان شطرنج نیست و دلیلی ندارد همسرتان برای فهمیدن دلیل هر حرکت شما ساعتها فکر کند. پس صادقانه سر اصل مطلب بروید و اگر از او رنجیده اید یا انتظاری دارید٬ با صراحت آن را به زبان بیاورید. وقت صحبت از خواسته هایتان مطمئن شوید که همسرتان منظور شما را فهمیده است تا بعدا او را به خاطر سوءتفاهم ها سرزنش نکنید.

 

در رابطه عاشقانه تان قدرت نمایی نکنید

به دلیل اینکه اتومبیل یا خانه به نام شما باشد یا پس اندازتان در حساب شما قرار داشته باشد٬ با همسرتان بحث می کنید و دوست دارید کنترل تمام دارایی ها یا تصمیم گیری های زندگی مشترکتان دردست شما باشد؟ اگر شما به مشترک بودن این زندگی اعتقادی ندارید و گمان می کنید همسرتان با دادن تمام اختیارات و دارایی ها به شما٬ عشقش را نشان می دهد٬ خشونت رفتاری، اساس زندگی مشترک شماست. زندگی با چاشنی خشونت رفتاری٬ اقتدار شما را در این رابطه بیشتر نمی کند بلکه قدرت کاذبی را برایتان می سازد که ممکن است با ساده ترین اتفاق از دست برود. فراموش نکنید یک رابطه عاشقانه٬ میدان قدرت نمایی نیست.

 

در شرایط بحرانی داد می زنید و فحش می دهید؟

از خانه مادر شوهرتان برگشته اید و به دلیل دخالتی که در تصمیم گیری های خانوادگی تان کرده اند با همسرتان کلنجار می روید؟ وقتی شما را با توضیحاتش قانع نمی کند صدای تان را بالا می برید و اگر دعوا خیلی جدی شود و خانواده او مقصر اختلافات شما باشند به ناسزا یا نفرین کردن متوسل می شوید؟ حتی در بدترین لحظات هم نباید بگذارید منطق از ارتباط شما فراری شود و خشونت کلامی یا رفتاری جایش را بگیرد. ناسزا گفتن٬ داد زدن و به کرسی نشاندن حرف با ترساندن همسرتان هم، در گرو رفتارهای خشونت آمیز جا می گیرد. مهم نیست که حق تا چه اندازه با شماست. از همان لحظه ای که رفتار شما از دایره منطق خارج می شود٬ دیگر حق با شما نیست.

 

همسرتان را تهدید می کنید؟

کلمه اگر در زندگی شما نقش اساسی را بازی می کند؟ مدام برای همسرتان خط و نشان می کشید و جملاتی از این قبیل را همراه با چاشنی تهدید به زبان می آورید؟ « اگر تا این ساعت خانه نباشی » ٬ « اگر فلان خرج را برای خانه نکنی » ٬ « اگر امروز به این مهمانی نرویم » ٬ « اگر با فلانی صمیمی شوی » و ... . حتی اگر چنین ادعاهایی را به شوخی بیان کنید٬ شما یک همسرآزار هستید. هر نوع تهدیدی که به تغییر رفتار همسرتان تبدیل شود٬ گر چه شما را به خواسته تان می رساند٬ اما در نهایت به زیان ارتباط تان تمام می شود. شما حق ندارید برای تغییر دادن رفتار او به مقابله به مثل تهدیدش کنید یا او را از برخوردی که با خانواده اش خواهید کرد٬ بترسانید.

 

همسرتان را قربانی می کنید؟

وقتی همسرتان از شما در مورد پول زیادی که برای خریدن چند لباس صرف کرده اید٬ سؤال می کند٬ او را به عنوان مقصر معرفی می کنید و می گویید « اگر حرصم را درنمی آوردی و اگر مرا این همه تنها نمی گذاشتی این کار را نمی کردم؟ » مقصر جلوه دادن همسرتان به دلیل رفتاری که انجام داده اید یا اعلام اینکه رفتار من واکنشی به کارهای تو بود٬ در گروه خشونت رفتاری جا می گیرد. هرگز برای پوشاندن اشتباهات تان٬ کاستی ها و اشتباهات همسرتان را به رخش نکشید و نگویید اگر تو این عیب ها را نداشتی٬ من هم انسان کاملی می شدم. اگر قرار است با هم زندگی کنید٬ بهتر است همدیگر را با تمام کاستی هایتان بپذیرید و به جای ساختن یک چماق از آنها با همکاری هم برای تغییر دادن شان تلاش کنید.

 

توانایی ها و شرایط همسرتان را نادیده می گیرید

همسرتان را به عنوان ماشین پولسازی می بینید و تا زمانی به او و توانایی هایش اطمینان دارید که رفاهی که انتظار دارید را برایتان به وجود بیاورد؟ یا اینکه چون شما خرج زندگی را می دهید انتظار دارید کارهای خانه را بدون کم و کاست انجام دهد و در زندگی تان قانون های سفت و سختی را به عنوان «وظیفه ات است» تعریف می کنید؟ نادیده گرفتن توانایی ها و شرایط همسرتان و داشتن انتظارات نامعقول از او نشانه همسرآزاری است. اگر انگیزه شما برای ازدواج یا داشتن رفتار مناسب با همسرتان٬ درآمدی است که به خانه می آورد یا اگر به دلیل توانایی همسرتان در نظافت منزل یا آشپزی او را سرزنش می کنید و با دیگران مقایسه می کنید٬ شما یک همسرآزار هستید.

 

با همسرتان معامله می کنید؟

همسرتان از شما می خواهد لحظه سال تحویل را در کنار خانواده اش بگذرانید و شما گرچه دوست دارید در آن زمان در کنار خانواده خود باشید اما گمان می کنید٬ می توانید از این نمد٬ قبایی برای خود ببافید. پس در مقابل لطفی که به همسرتان می کنید٬ از او برای رفتن به سفری که دوست دارید یا خرید چیزی که می خواهید قول می گیرید. باجگیری و معامله کردن در زندگی مشترک هم نوعی خشونت رفتاری است. اگر شما یک همسرآزار باشید٬ به هر خواسته او به چشم فرصتی برای رسیدن به خواسته هایتان نگاه می کنید اما مراقب باشید و فراموش نکنید که زندگی میدان رقابت نیست. اگر شما با همسرتان معامله کنید به مرور از او هم یک باجگیر می سازید و باعث می شوید به دلیل هر محبتی که در حق تان می کند٬ یک امتیاز از شما بگیرد.

 

با چشم غره همسرتان را از کاری منصرف می کنید؟

همسرتان در مهمانی مشغول صحبت است و شما احساس می کنید که نباید آن حرف را بیان کند. احتمالا اولین راهی که برای متوجه کردن او امتحان می کنید٬ چشم غره رفتن یا زدن پا به پای اوست. اگر شما با چشم غره یا تهدید کردن غیرکلامی همسرتان٬ او را از انجام دادن یک کار یا گفتن یک حرف منصرف می کنید٬ شما یک همسرآزار هستید. بسیاری از ما از کودکی با چنین رفتارهایی بزرگ شده ایم و این رفتار را از همکارمان گرفته تا فرزندمان٬ به همه تحویل می دهیم. اما وقت آن است که بدانیم این حرکت غیرکلامی در گروه خشونت رفتاری جا می گیرند و با حضورشان می توانند به زندگی مشترک و روابط اجتماعی ما آسیب برسانند.

 

دور همسرتان حصار می کشید؟

شما تعیین می کنید که همسرتان با چه کسانی ارتباط داشته باشد یا نه؟ زمانی که دوستان یا خانواده تان می خواهند به خانه شما بیایند٬ با کمال میل و بدون اطلاع او پذیرایشان می شوید اما حق دعوت کردن مهمان را به همسرتان نمی دهید؟ ایزوله کردن همسرتان و دور کردن او از کسانی که دوست شان دارد و در کنارشان آرامش می گیرد هم در گروه رفتارهای خشونت آمیز جا می گیرد. اگر انتظار دارید همسرتان تمام گذشته و عزیزانش را کنار بگذارد و جزئی از دوستان و خانواده شما شود٬ شما یک همسرآزار هستید. شدیدترین جلوه همسر آزاری٬ برخورد فیزیکی است. اما گمان نکنید اگر همسرتان از شما کتک نمیخورد٬ شما او را آزار نمی دهید. گاهی اوقات رفتار و کلمات شما می تواند تاثیری بیشتر از برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر در هر رفتار همسرتان به دنبال یک اشتباه میگردید تا او را سرزنش کنید و اشتباهات خودتان را هم به گردنش میاندازید٬ قطعا یک همسر آزارید.

یک راه دیگر: قبل از آنکه همسرتان را با سرزنشهایتان شکنجه دهید٬ به این فکر کنید که چرا و در چه موقعیتی آن اشتباه را مرتکب شده و شما چه کمکی به او می توانید بکنید. اگر همسرتان یک اشتباه را همیشه تکرار میکند و درس نمی گیرد٬ با یک مشاور موضوع را در میان بگذارید. شاید او مشکلاتی دارد که تنها یک روانشناس قادر به حلشان است.

 

 

گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
منبع : jamnews.ir

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه