به راحتی و در عرض 5 دقیقه موهایتان را آرایش و یک شینیون زیبا درست کنید.


ابتدا موهایتان را از پشت سرتان به صورت ساده ببندید. سپس از حلقه های پلاستیکی مخصوص استفاده کرده و انتهای آن را مانند تصویر زیر از وسط موهای بسته شده تان عبور دهید.
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 1
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبادرست کنید

سپس دم موهای تان را داخل حلقه گذاشته و به آرامی از بین موهای تان عبور دهید.
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 2
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 3
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 4
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

سپس انتهای دم موی تان را با یک کش کوچک ببندید.
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 5
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید

سپس مانند تصویر زیر انتهای موی تان را به سمت زیر برگردانده و با گیره های مخصوص مو، آن را زیر موهای تان ثابت کنید.
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 6
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 7
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 8
در عرض 5 دقیقه یکشینیون زیبا درست کنید
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 9
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید


در انتها می توانیدیک پاپیون یا گل یا هر وسیله تزئینی دیگری بالای موی تان نصب کنید. 
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنید - تصویر 10
در عرض 5 دقیقه یک شینیون زیبا درست کنیدتهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه