جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نخستین دوره‌اش از 12 تا 22 بهمن سال 1361 به دبیری حسین وخشوری برگزار شد. در این مقاله مدل لباس بازیگران ایرانی روی فرش قرمز روز سوم و چهارم در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را گردآوری کرده ایم. مدل لباس بازیگران ایرانی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر. مدل لباس گلاره عباسی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت. مدل لباس مجید مظفری در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت. مدل لباس پانته آ پناهی ها در پنجمین روز سی و چها ...

جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نخستین دوره‌اش از 12 تا 22 بهمن سال 1361 به دبیری حسین وخشوری برگزار شد. در این مقاله مدل لباس بازیگران ایرانی روی فرش قرمز روز سوم و چهارم در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را گردآوری کرده ایم.

مدل لباس بازیگران ایرانی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 

مدل لباس گلاره عباسی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

مدل لباس گلاره عباسی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

 

 

مدل لباس مجید مظفری در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

مدل لباس مجید مظفری در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

 

 

مدل لباس پانته آ پناهی ها در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - کاخ جشنواره فیلم فجر

مدل لباس پانته آ پناهی ها در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - کاخ جشنواره فیلم فجر

 

 

مدل لباس رضا کیانیان در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

مدل لباس رضا کیانیان در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

 

 

مدل لباسسحر قریشی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

مدل لباس سحر قریشی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

 

 

مدل لباس شبنم مقدمی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - کاخ جشنواره فیلم فجر

مدل لباس شبنم مقدمی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - کاخ جشنواره فیلم فجر

 

 

مدل لباس شقایق فراهانی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

مدل لباس شقایق فراهانی در پنجمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر - پردیس ملت

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه