تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2)

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2)

نی نی بان: تا یک لحظه از بچه‌ها غافل می‌شویم، دسته گل به آن می‌دهند. دیدن نگاه‌های شیطنت‎آمیز بچه‌ها به ویژه بعد از خرابکاری‎ باعث می‌شود پدر و مادرها خنده‌شان بگیرد و یاد شیطنت‌های دوران کودکی خودشان بیافتند.

 

البته مجبورند جلوی خنده‌شان را بگیرند و تمیزکاری را شروع کنند. بعضی موقع هم عصبانیت اجتناب ناپذیر است! در مورد برخی از بچه‌‎ها، عمق فاجعه شدیدتر است و تنهاییِ آنها برابر است با زلزله. مثل هنرآفرینان عکس‌های زیر: 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 1

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 2

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 3

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 4

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 5

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 6

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 7

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 8

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 9

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 10

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 11

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 12

 

 

تصاویری از کوچولوهای خرابکار (2) - تصویر 13

بازی
شیطنت
بچه
کودک
شیطون
عکس
خنده دار
تصاویر
بچه ها
خرابکاری
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه