پیکر 27 تن از 77 جان باخته سانحه هوایی بویینگ 727 ارومیه در باغ رضوان این شهرستان به خاک سپرده شد. گردآوری :پایگاه اینترنتی تکناز.

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)
پیکر 27 تن از 77 جان باخته سانحه هوایی بویینگ 727 ارومیه در باغ رضوان این شهرستان به خاک سپرده شد.

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)

تشییع قربانیان سانحه هوایی درارومیه ( تصویری)

گردآوری :پایگاه اینترنتی تکناز
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه