تزیینات غذا یکی از روش ها برای زیباتر کردن غذایی است که با عشق و علاقه درست کرده اید. این بار می توانید سیب زمینی های سرخ کرده را به شکل گل رزهای زیبایی درست کنید. آموزش تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز. مرحله اول تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رزابتدا سیب زمینی ها را باریک ورقه ورقه کنید. مرحله دوم تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رزیکی از ورقه ها که وسط گل رز قرار می گیرد را لوله کنید و بین دو انگشت تان نگه دارید. ورقه های دیگر را دور سیب زمینی اول طوری قرار دهید که مانند گلبر ...

تزیینات غذا یکی از روش ها برای زیباتر کردن غذایی است که با عشق و علاقه درست کرده اید. این بار می توانید سیب زمینی های سرخ کرده را به شکل گل رزهای زیبایی درست کنید.

آموزش تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

 

مرحله اول تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

مرحله اول تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

ابتدا سیب زمینی ها را باریک ورقه ورقه کنید.

 

 

مرحله دوم تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

مرحله دوم تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

یکی از ورقه ها که وسط گل رز قرار می گیرد را لوله کنید و بین دو انگشت تان نگه دارید. ورقه های دیگر را دور سیب زمینی اول طوری قرار دهید که مانند گلبرگهای یک گل رز شود.

 

مرحله سوم تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

مرحله سوم تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

در اواسط کار برای ثابت کردن برش های سیب زمینی آنها را با خلال دندان ثابت کنید.

 

 

مرحله چهارم تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

مرحله چهارم تزیین سیب زمینی سرخ کرده به شکل گل رز

داخل شیرجوش را تا نصفه روغن بریزید و سیب زمینی های گل شده را درون روغن بیاندازید تا کاملا سرخ شود. بعد از سرخ شدن سیب زمینی ها را بیرون آورده و روی دستمال بگذارید تا روقن اضافی اش گرفته شود. بعد از سرخ شدن می توانید خلال دندان ها را از داخل سیب زمینی ها بیرون آورید.

 

 

تزیین سیب زمینی به شکل گل رز

تزیین سیب زمینی به شکل گل رز

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه