به آسانی، قاب عکس بسازید

به آسانی، قاب عکس بسازید

نی نی بان: کاغذی به کودکتان دهید و از او بخواهید مراحل زیر را دنبال کند و یک قاب عکس برای خود بسازد. سپس عکس خانوادگی خود را در آن قرار دهید و از دیدن آن لذت ببرید.

 

مرحله 1: یک کاغذ مربع شکل را از دو قطر تا کنید سپس به حالت اول برگردانید.

 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 1

مرحله 2: طبق شکل زیر گوشه های کاغذ را به سمت داخل تا کنید طوری که لبه های آن به مرکز برسد، سپس بازشان کنید. 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 2

 

مرحله 3: مطابق شکل لبه های کاغذ را به اندازه نصف مرحله قبل به سمت داخل تا کنید.

 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 3

 

مرحله 4: دوباره گوشه های آن را از نقطه چینی که ایجاد کردید به سمت داخل تا کنید.

 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 4

 

مرحله 5: کاغذ را بچرخانید.

 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 5

 

مرحله 6: گوشه های کاغذ را از روی نقطه چین به سمت داخل تا کنید.

 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 6

 

مرحله 7: لبه های کاغد را از روی نقطه چین به سمت بیرون تا کنید.

 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 7

 

مرحله 8: کاغذ را بچرخانید.

 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 8

 

مرحله 9: آفتاب گردان شما آماده است. عکس خود را در آن قرار دهید، آن را به جایی بچسبانید و از کاردستی خود لذت ببرید.

 

به آسانی، قاب عکس بسازید - تصویر 9

 

 

قاب
عکس
آفتاب گردان
کاغذ
تا کردن
کاردستی
کودک
مربع
گوشه
ساختن
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه