گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 به نگاه مجله Vogue


بهترین و بدترین لباس ها درجشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 1
بهترین - Adele Axarchopoulos

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 2
بهترین - Blake lively

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 3
بهترین - Jane Fonda

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 4
بهترین - Leatitia Casta

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 5
بهترین - Liya kebede

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 6
بهترین  - Nicole kidman

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 7
بهترین - Paz Vega

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 8
بهترین - Zoe Saldana

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 9
بدترین - Aida Yespica

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 10
بدترین - Audrey Tautou

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 11
بدترین - Elena Lenina

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 12
بدترین - Julianne Moore

بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 - تصویر 13
بدترین - Zoe Saldanaتهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغمطالب پیشنهادی :
 10 لباس برتر جشنواره کن 2013
پوشش های مختلف نیکول کیدمن در جشنواره کن 2013
حمله برندهای تبلیغاتی به جشنواره کن 2013
رتبه لباس لیلا حاتمی در جشنواره کن
پوشش هنرمندان هالیوودی در جشنواره کن 2013
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه