گلچینی از بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013


بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 1
Carey Murrigan - 2013

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 2
Charliz Theron - 2004

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 3
Diane Kruger - 2012

بهترین لباس ها در جشنواره کناز 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 4
Freida Pinto - 2013

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 5
Kerry Washington - 2009

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 6
Kristen Dunst - 2012

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 7
Kristen Stwart - -2012

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 8
Marion Kotillar - 2012

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 9
Matalie Portman - 2008

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 10
Nicole Kidman - 2013

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 11
Anjelina Jolie - 2012

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 12
Salam Hayek - 2013

بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013
بهترین لباس ها در جشنواره کن از 2004 تا 2013 - تصویر 13
Zoe Saldana - 2013تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemogh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغمطالب پیشنهادی :
رتبه لباس لیلا حاتمی در جشنواره کن
10 لباس برتر جشنواره کن 2013
پوشش های مختلف نیکول کیدمن در جشنواره کن 2013
پوشش هنرمندان هالیوودی در جشنواره کن 2013
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه