در این شیوه ، متقاضی شغل توسط گروهی مصاحبه گر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این روش مصاحبه گران مختارند براساس پاسخهای افراد مصاحبه شونده ،سؤالات جدیدی را مطرح نمایند.


1 ـ مصاحبه غیرهدایتی
در این نوع مصاحبه هیچ چارچوب ویژه ای برای اجرای مصاحبه وجود ندارد. مصاحبه گر مختار است موضوع بحث را به هر سویی بکشاند و سؤالاتی از مصاحبه شونده بنماید. در این شیوه مصاحبه گر ،نکات مورد نظر را،همچنانکه مصاحبه پیش می رود ،انتخاب می نماید.

2 ـ  مصاحبه ساختاری

3 ـ  مصاحبه های سری یا مرحله ای
در این نوع مصاحبه چند نفر مصاحبه گر وجود دارد که هر کدام بر اساس نظرات خود پرسشهایی از مصاحبه شونده می پرسند . شکل رسمی تر اینمصاحبه ، مصاحبه سری میباشد. متقاضی شغل توسط افراد متعددی مصاحبه می شود و هر مصاحبه گر براساس یک فرم استاندارد ،‌ متقاضی را مورد ارزشیابی قرار می دهد و با توجه به مجموع نمرات به دست آمده ، تصمیم گیری میشود.

4 - مصاحبه گروهی
در این شیوه ، متقاضی شغل توسط گروهی مصاحبه گر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این روش مصاحبه گران مختارند براساس پاسخهای افراد مصاحبه شونده ،سؤالات جدیدی را مطرح نمایند. بنابراین میتوان پاسخهای عمیقتر و پرمعنی تری نسبت به مصاحبه های یک نفره به دست آورد . نوع دیگر این روش،مصاحبه دسته جمعی به صورت همزمان با متقاضیان شغل می باشد . در این شیوه ،مصاحبه گر  مسأله ای را مطرح می کند و از کارجویان میخواهد که آنرا حل کنند .او خود را کنار کشیده و به مشاهده افراد می پردازد که کدامیک از مصاحبه شوندگان در پاسخگویی رهبری مصاحبه شوندگان را به دست میگیرد و به کارگروهی سازمان و انسجام می بخشد.

5- مصاحبه تحت فشار
معمولات توصیه میگردد که در هنگام مصاحبه با ایجاد جوی مناسب ،اضطراب و نگرانی مصاحبه شونده کاهش داده شود ولی در نوعی مصاحبه که مصاحبه تحت فشار خوانده شده است، عمدا وضعیت دشواری را برای فرد مصاحبه شونده به وجود می آورند تا میزان تحمل فرد و چگونگی عکس العمل وی را در مقابل فشار بسنجند. برای مثال مصاحبه کننده ممکن است مصاحبه ای را که در جوی دوستانه انجام می گیرد ناگهان قطع کند و به مصاحبه شونده اعلام نماید که حائز شرایط نیست و نمی توان او را استخدام کرد و ادامه مصاحبه بی فایده است. نوع مشاغلی که کارجویان را از راه مصاحبه همراه با فشار عصبی بر می گزینند مشاغلی است که در آنها حفظ آرامش شاغل در زیر فشار کار بسایر مهم است. در مصاحبه همراه با فشار عصبی، کارجو را می توان از روی عمد آزار داد ، پریشان یا دلسرد کرد تا واکنشهای وی آشکار شود.گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع : banki.irمطالب پیشنهادی :
10 کلید برای درخشیدن در محل کار
هرگز در محل کار این حرف ها را نزنید
10 نکته مهم برای موفق شدن در مصاحبه شغلی
مرسوم ترین راه انتخاب کارمند چیست؟
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر ��ود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه