شما با ترفندی بسیار راحت و ساده یک قلب زیبا روز موهایتان درست کرده اید.


ابتدا موهای تان را با بابلیس حالت دهید.
سپس مطابق تصویر جلوی موهای تان را به دو قسمت تقسیم کرده و با کش های ریزی آنها را ببندید.

آموزش تصویری مدل مو به شکل قلب - تصویر 1

سپس مطالبق تصویر زیر دو قسمت بسته شده را به سمت خارج پیچانده و با سنجاق آنها را ثابت کنید.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه